המחבר: צוות מרכז מרים רות, נעמי דה מלאך

24.05.2019