המחבר: צוות מרכז מרים רות, נעמי דה מלאך

20.09.2019