המחבר: צוות מרכז מרים רות, נעמי דה מלאך

17.11.2019