המחבר: צוות מרכז מרים רות, נעמי דה מלאך

25.02.2020