המחבר: צוות מרכז מרים רות, נעמי דה מלאך

20.07.2019