המחבר: ברברה סבירסקי, מרכז אדוה

12.04.2021
iheb 0

טיוטת חוק ההסדרים לשנת 2015: מערכת הבריאות הציבורית ותקציב משרד הבריאות

פרק הבריאות בחוק ההסדרים לשנת 2015, שנכתב בעקבות המלצות ועדת גרמן לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית, מנסה להתמודד עם בעיית ההרחבה המדאיגה של שירותי הבריאות הפרטיים.

20140619_150148 - otek(2) 0

פנסיה צריכה להיות מבוטחת ובטוחה

דרך בטוחה להגדיל את הסכומים הנחסכים לשנות הפרישה היא להקטין את דמי הניהול. אם נקטין את דמי הניהול הממוצעים בכמחצית, חברות הביטוח המנהלות את קרנות הפנסיה עדיין תזכינה לרווחים נאים – והחוסכים/ות יזכו לסכומי חיסכון גדולים יותר.