המחבר: ברברה סבירסקי, מרכז אדוה

19.02.2020
20140619_150148 - otek(2) 0

פנסיה צריכה להיות מבוטחת ובטוחה

דרך בטוחה להגדיל את הסכומים הנחסכים לשנות הפרישה היא להקטין את דמי הניהול. אם נקטין את דמי הניהול הממוצעים בכמחצית, חברות הביטוח המנהלות את קרנות הפנסיה עדיין תזכינה לרווחים נאים – והחוסכים/ות יזכו לסכומי חיסכון גדולים יותר.