המחבר: דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב, מרכז טאוב

3.07.2020