המחבר: דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב, מרכז טאוב

8.12.2019