קטגוריה: תרבות ואמנות

28.02.2021
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 1

יתרו

פרשת יתרו, חותן משה, עוסקת במתן תורה במעמד הר סיני ובעשרת הדברות. לפי המסורת חל מתן תורה בחג השבועות, בחודש סיוון, הוא החודש השלישי לפי הספירה היהודית.
"ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר." [שמות י"ט, 2]

IMG_3596 0

סרט הודי מומלץ – Lunchbox

טעות בכתובת של קופסת-האוכל מובילה לידידות של ממש בין צעירה נשואה לגבר על סף גיל הפרישה. כמוזכר פעמיים בגוף הסרט –

"לפעמים הרכבת הלא-נכונה מובילה לתחנה הנכונה"

9 בסולם סבא אליהו