קטגוריה: טבע ושינויי האקלים

2.07.2022
דבורה על צהוב - עותק 1

השבת דבורי הדבש הנעלמות לכוורת ולסביבתן הטבעית באמצעות מכוורות ביו-דינמיות ודבוראוּת עירונית בישראל

חזון בר-ביצוע: שינוי הגישה הקיימת לגישה ביו-דינמית תמנע קריסה של מערכות אקולוגיות וחקלאיות. יצירת מערכת אקולוגית בת-קיימא בדרך של פעילות סביבתית-חברתית, והקמת מכוורות בגישה הוליסטית ביו-דינמית ברחבי הארץ ובמרכזי הערים – יעזרו לעצור את תהליך היעלמות הדבורים מהעולם.

5541-1 0

גלובוס ירוק או גלובוס שחור? – מה היינו רוצים? טקס אות הגלובוס ביום הסביבה בישראל

בדצמבר 2014 נפל דבר במושגי שמירת הסביבה במדינת ישראל: צינור נפט גולמי של קצצ"א דלף וזיהם בכמות גדולה ולעומק את אדמת השמורה הגדולה והייחודית עין עברונה. חוקרים מהטכניון חישבו את עלות הנזק מדליפת הנפט בעברונה...

0007 - עותק 1

פורחים לנצח! אלפי פרחי קרמיקה ש"צמחו" בגינת מוזאון ארץ ישראל עברו בּן-לילה לרמת הנדיב – כך יצרו חובבים מיצב אומנותי

"אמנות ההמונים" היא לכאורה מושג וירטואלי. בפועל זהו פיסול מוחשי, שראשיתו בתהליך סוציאלי וסופו במיצב אמנותי "פורחים בגיל" – כך הפכו אלפי יצירות החובבים למיצב מוזיאוני מדהים