תקנון האתר

23.05.2022

תקנון ומדיניות פרטיות

קשר סבתא – מגזין הזהב

האתר קשר סבתא בא לשרת אוכלוסייה רחבה אשר בוחרת להיכנס לאתר מרצונה החופשי, לראות ולקרוא, להשתתף או להתנגד, רגשית ומנטלית בתכנים השונים שמוצגים בו. האתר משמש פלטפורמה לכותבים אשר בחרו באתר לפרסום יצירותיהם בהתאם לתנאי השימוש באתר, ובכך הם ויתרו על הבלעדיות בהצגת יצירותיהם במדיה. למערכת הזכות לסרב לפרסם או לשתף תוכן שהועלה או מוצע על ידי משתמש ונוגד את רוח האתר, התנהלותו התקינה ואת תנאי השימוש באתר.

תנאי שימוש

תקנון זה בא להגן על זכויות היוצרים שקיימות לגבי התכנים שמוצגים באתר או מסופקים על ידי האתר, בין שנוצרו על ידי מערכת האתר ובין שניתנו למערכת האתר במישרין או בעקיפין, ולאתר זכות עליונה להגן עליהן מפני שימוש לא ראוי. למערכת האתר הזכות לעדכן או לשנות את תנאי השימוש  ולהודיע על כך בפרסום זה.

זכויות יוצרים

הגדרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני אם קיים שמורים לגבי כל תוכן שמופיע באתר או מקושר אליו על ידי האתר, מבלי לגרוע מן הכלל, מכל סוג, צורה, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסטים, תמונות, איורים מפות, קטעי וידאו ומוזיקה וכל חומר אחר שלא הוזכר במפורט. כולל זכויות יוצרים השייכים לגורם שלישי במפורש וניתנו ברשות החוק או בהרשאה מפורשת. אסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד ג' כל חלק מן החומר המוגן ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש של מערכת האתר קשר סבתא.

תכנים של צדדים שלישיים

זכויות היוצרים של תכנים של צדדים שלישיים, או שנוצרה אליהם נגישות דרך קישורים באתר, שייכות לצדדים שלישיים. מערכת האתר אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים לרבות נכונותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם, עדכנותם, משמעויותיהם והשלכותיהם, אף שאלה נבדקים ככל שניתן.

איסור מתן זכויות קניין  מכל סוג שהוא למשתמש

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באינטרנט או בשירות אחר כלשהו, במכוון או שלא במכוון, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממערכת האתר קשר סבתא (אם תינתן). על המשתמש לנהוג בכלל החומרים שבאתר ובכל פרט ופרט המופיע באתר כמוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, פטנטים וזכויות קניין למיניהם. למערכת האתר הזכות להסיר כל חומר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים של כל אדם או גוף אחר.

קישורים לאתרים

לא חלה על מערכת האתר אחריות לתכנים שמקושרים לאתר והמערכת לא נושאת באחריות לתכנים של האתרים החיצוניים. הקישורים לאתרים אינם מהווים המלצה או אישור או העדפת המוצג בהם. המערכת אינה אחראית לגבי חוקיות, אמינות וכיוצא באלה במידה שיגרמו למשתמש נזק, אובדן, עגמת נפש בגין הכניסה לאתר והשימוש בו.

תגובות המשתמשים

התגובות שמתפרסמות באתר והתכנים שנמסרים בהן אינם באחריות מערכת האתר אף שכל התגובות ייבדקו וישוערו כמתאימות לקהל המשתמשים באתר. המערכת מעמידה לרשות המשתמש אפשרות לפרסם תגובות לתכנים שונים המופיעים באתר, אך איננה אחרית לדיוק, לתיארוך, לפרטים או לתוצאות שתגובה עלולה לגרום במתכוון או שלא במתכוון. משתמש שבחר להעלות תוכן אשר מופיע באתר כעצמאי או כתגובה נושא באחריות שלא לעבור עבירה פלילית, שלא להפר דיני קניין וזכויות יוצרים, להימנע מתכנים בוטים וגסי רוח, להימנע מלשון הרע ומפגיעה ברגשות ומהטעיית המשתמשים באתר כולו.

פגיעה בהתנהלות טכנית של האתר

המשתמשים מתחייבים בעצם השימוש באתר שלא להעלות תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום נושאי נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.

כניסת קטינים לאתר

השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. המערכת איננה אחראית לתוצאות שימוש באתר על ידי קטינים. משתמש שמתחת לגיל 18 נדרש לתאם עם הוריו או לקבל רשות מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר. האחריות על השימוש והפיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המשתמש, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד.

נזק כללי

מערכת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם למשתמש או למערכות המחשב שלו לרבות אובדן מידע וכל נזק נוסף או אחר, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר ובשירותים שהמשתמש יגיע אליהם באמצעות איזה שירותים וקישורים שהוצגו באתר. מערכת האתר רשאית ללא כל הודעה מוקדמת למנוע מהמשתמש את השימוש באתר, למנוע גישה לשירותים כולם או חלקם, להסיר או למחוק כל מידע או תוכן. הוראות אלה מוסיפות על זכויות המערכת לנהוג ולפעול על פי כל דין ועל פי הוראות אחרות בתנאי השימוש של האתר.
סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לאתר קשר סבתא ולשימוש בו תהיה לבתי המשפט בחיפה.

מדיניות פרטיות

האתר לא מקיים איסוף מידע אישי ופרטי שנמסר על ידי קוראי האתר, למעט כתובת אימייל שנשלחה בדרך כלשהי והגיעה לאתר. איסוף מידע, שימוש במידע, נוהלי מסירת מידע לצד שלישי או עיון במידע, וכן עריכת שינויים במדיניות הפרטיות – זהים וכפופים למדיניות של GOOGLE בעניין זה.