תגיות: מוזיאון

18.09.2021
735a5660-2301-4e51-8470-6e51c0dd9a10 - עותק 0

הילה בן ארי – עכשיו הקטלוג

הילה בן ארי יצרה עבודת וידיאו על דמותה של נעמה, מלקטת אילמת, אחותו של תובל קין ובתו של למך, שבה מודגש הקשר המגדרי שבין יחסי נעמה ולמך לבין אדיפוס ואנטיגונה.