תגיות: משחקי הזיכרון

17.04.2024
2 סינים - עותק 0

ייצוב הזיכרון – משחקי הזיכרון שלנו חלק ב

בדומה לזיכרון הפנימי במחשבים, הזיכרון לטווח קצר משמש אותנו לעבודה שוטפת ומאפשר לנו לקלוט בצורה מורכבת את העולם הסובב אותנו. אולם אם לא נעשה שימוש חוזר במידע הזה או נקשר אותו למידע קיים, המוח שלנו יגרוס אותו ויחליף אותו במידע חדש.