תגיות: "שבוס"

21.02.2020
5541-1 0

גלובוס ירוק או גלובוס שחור? – מה היינו רוצים? טקס אות הגלובוס ביום הסביבה בישראל

בדצמבר 2014 נפל דבר במושגי שמירת הסביבה במדינת ישראל: צינור נפט גולמי של קצצ"א דלף וזיהם בכמות גדולה ולעומק את אדמת השמורה הגדולה והייחודית עין עברונה. חוקרים מהטכניון חישבו את עלות הנזק מדליפת הנפט בעברונה...