המחבר: ד"ר אורלי וינרב, הפקולטה לרפואה בטכניון

13.08.2022