המחבר: בארי צימרמן

22.01.2022
OLYMPUS DIGITAL CAMERA 1

יתרו

פרשת יתרו, חותן משה, עוסקת במתן תורה במעמד הר סיני ובעשרת הדברות. לפי המסורת חל מתן תורה בחג השבועות, בחודש סיוון, הוא החודש השלישי לפי הספירה היהודית.
"ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר." [שמות י"ט, 2]