קשר ישיר

9.05.2021
pic-of-bldg-11-08-22-for-website 0

לגמור את החודש – אופן מימון רכישת הדירות באוכלוסייה החרדית

במגזר החרדי נפוצה התופעה של רכישת דירות להשקעה משום שמרבית ההורים החרדים נוהגים לרכוש דירות לילדיהם לקראת נישואיהם. גם התופעה של קניית דירות להשקעה נפוצה במגזר זה, וגם אברכים רבים מנסים להתפרנס באמצעות השקעה ספוקלטיבית בנדל"ן.