קשר ישיר

9.05.2021
מגרש משחקים - עותק 0

"גן שלנו מה נחמד הוא" – סבתא, אני בממ"ד, גם את? – הרהורים של אחרי מלחמה

משונה, חושב מתן, משחק של שוטרים וגנבים. מה גם ההורים במשחק? משחק של הרעים והטובים? משונים המבוגרים, לא ככה אנחנו עושים מלחמה בגן. אימא אמרה לאבא בממ"ד: "היום קוברים שלושה פרחים." מתן לא מבין. בגן לימדו אותו שפרחים לא קוטפים. אבל הוא אף פעם לא שמע שפרחים קוברים.

IMG_20140817_180937 0

"צוֹק העִתים" של תנועת החמאס ו"צוּק איתן" של צה"ל ומדינת ישראל – "וכִתתו חרבותם לאִתים"?

הסתכלות היסטורית אל תוך הזירה הפנים פלסטינית מלמדת, כי עד אמצע שנות ה-80 הזרם האסלאמי לא נתפס כאיום או כחלופה פוטנציאלית לאש"ף משום שלא היה חלק מהעשייה הלאומית הפוליטית ועיקר פעילותו הייתה פעילות דתית-חברתית....