תגיות: מכוורות ביו-דינמיות

20.01.2021
דבורה על צהוב - עותק 1

השבת דבורי הדבש הנעלמות לכוורת ולסביבתן הטבעית באמצעות מכוורות ביו-דינמיות ודבוראוּת עירונית בישראל

חזון בר-ביצוע: שינוי הגישה הקיימת לגישה ביו-דינמית תמנע קריסה של מערכות אקולוגיות וחקלאיות. יצירת מערכת אקולוגית בת-קיימא בדרך של פעילות סביבתית-חברתית, והקמת מכוורות בגישה הוליסטית ביו-דינמית ברחבי הארץ ובמרכזי הערים – יעזרו לעצור את תהליך היעלמות הדבורים מהעולם.