המחבר: מיכה קרישנר, המרכז האקדמי ויצו חיפה

17.05.2021