המחבר: דב צ'רניחובסקי ואיתן רגב, מרכז טאוב

9.05.2021