תגיות: קשישים

30.07.2021
SAMSUNG 0

פנסיות, עוני וקשישים בישראל

לאור רמות העוני הקיצוניות שהיו פוקדות את הקשישים ללא סיוע סוציאלי, לממשלות בכל רחבי העולם יש תפקיד פעיל וחשוב בהבטחת רמת חיים מינימלית לקשישים שפרשו מעבודה. ברובן המכריע של המדינות שנבדקו, מדיניות הרווחה והביטוח הלאומי מבטלת כמעט 90 אחוז מהעוני בקרב קשישים, אך יעילותו של מנגנון הרווחה בישראל פחותה בהרבה.