קשר ישיר

9.05.2021
מפות סייקס-פיקו - עותק 1

קשר גורדי – ישראל, "החייל האמיץ שווייק" והאיסלאם הראדיקלי

אם אנחנו רוצים להבין את מקור המלחמות, הסכסוכים וצמיחתו של האיסלאם הרדיקלי, עלינו לחזור 100 שנה אחורנית, לתמורות שחלו בעולם לאחר פרוץ המלחמה ולהסכמים שנכרתו בין המעצמות הגדולות. הקשר שלנו למלחמת העולם הוא הסכם סייקס-פיקו.

3811642-3679 0

"צוק איתן" – על אכזריות, צביעות והתחסדות: מי אחראי לסבלם של תושבי עזה

באוגוסט 2005 הסיגה ישראל באופן חד צדדי את בסיסי הצבא וההתנחלויות שהקימה ברצועת עזה במסגרת תוכנית ההתנתקות. את מקומה של ישראל כגוף השולט בשטח ירשה הרשות הפלסטינית אלא שזו לא יכולה הייתה לממש את...

3811642-3679 0

"צוק איתן" – כיבוש מוסרי והרג רך?

ישראל אחראית על רצועת עזה ועל תושביה מתוקף היותה כובשת בעזה. היא אחראית על האוכלוסייה וצריכה לעמוד בכל האמנות הבינלאומיות המחייבות מדינה כובשת כלפי האזרחים בשטחים הכבושים.