המחבר: אופירה גראוויס קובלסקי

30.07.2021
בגין 0

אניית הנשק "אלטלנה" – המיתוס החתרני

לסיפור 'אלטלנה' בתנועת החרות היה נרטיב כפול: בהקשר החוץ-תנועתי היה זה סיפור של נרדפים על ידי השלטון על לא עוול בכפם; בהקשר הפנים-תנועתי היה זה סיפור על רדיקלים שרצו להחליף את ההנהגה בראשות בגין.