קשר ישיר

5.03.2021
SAMSUNG 0

האם יש בחיפה "רחוב המדרגות"?

זהו מושג סוציואקונומי מובהק, שמחבר את מה שנקרא היום האלפיון העליון עם האלפיון התחתון במהלך אחד של מאות מדרגות. יש הרבה כאלה בחיפה: מדרגות גדרה, מדרגות כורש, מדרגות שפינוזה, מדרגות צפת, העמק, עצמון, עמנואל, אל גזלי, חיים, בית שערים, שמאי, הלל ועוד.

55 - עותק 1

הא כיצד הגיע אוסף יצירותיו של דודו גבע למוזאון לאמנות ולא למוזאון לקומיקס – דודו גבע, עשר שנים – תערוכה

דודו גבע עצמו ידע שהוא אמן, הוא צייר מילדות ונדמה שלא היה מרים גּבָּה לראות את עבודותיו מוצגות במוזאון לאמנות. בתערוכה זו של עבודותיו מוצגות עבודות שרובן לא נחשפו עדיין לקהל.