קשר ישיר

17.10.2017
דבורה על צהוב - עותק 1

השבת דבורי הדבש הנעלמות לכוורת ולסביבתן הטבעית באמצעות מכוורות ביו-דינמיות ודבוראוּת עירונית בישראל

חזון בר-ביצוע: שינוי הגישה הקיימת לגישה ביו-דינמית תמנע קריסה של מערכות אקולוגיות וחקלאיות. יצירת מערכת אקולוגית בת-קיימא בדרך של פעילות סביבתית-חברתית, והקמת מכוורות בגישה הוליסטית ביו-דינמית ברחבי הארץ ובמרכזי הערים – יעזרו לעצור את תהליך היעלמות הדבורים מהעולם.

ריח אישי 0

תפיסת הריח של בני אדם היא "טביעת אצבע אישית"

מדעני מכון ויצמן למדע פיתחו שיטה לאפיון מדויק של תפיסת הריח, שמהווה מעין "טביעת אצבע אישית" המאפשרת זיהוי של כל אדם. טביעת האצבע התפיסתית מבוססת על הערכת הדמיון והשוני בין ריחות, למשל ריח "לימוני", "גברי" או "נעים".